Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad South do češtiny

South = jih; jižní; jižně; Jihoameričan

Příklady překladu slova "South" z webu:

South side.  Jižní strana.
The south is still yours.  Jih však stále patří vám.
I go south in the winter.  V zimě jezdím na jih.
Why take them south along the riverbank?  Proč je vláčil na jih podle řeky?
Not on a due south heading.  Ne při kursu na jih.
Keep your attention on the south wall.  Pozorně sleduj jižní stěnu.
There were no windows in the south wall of the shed.  V jižní stěně skladu nebyla žádná okna.
Two headlights appeared on the horizon, heading south toward the camp.  Na obzoru zazářily dva světlomety mířící k táboru.
Molly went to the seventh booth along the south wall.  Molly šla k sedmé budce u jižní stěny.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsouthwest   sovereignty   sower   space   spacer   spacing   spade   span roof