Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad source do češtiny

source = zdroj; zdrojový; pramen (zdroj, též řeky); původ; příčina; zřídlo; místo vzniku; podnik vyplácející dividendy; prvotní; vstup; výchozí; ohnisko; pramenný tok; zdrojnice; původní; prazáklad; zdrojový kód
authoritative source = směrodatný zdroj; autoritativní zdroj;
clock source = zdroj hodin; zdroj časovacích impulsů;
data source = datový zdroj; zdroj dat;
fault source = zdroj poruchy; zdroj závady; příčina poruchy; příčina závady; zdroj zpráv;

Příklady překladu slova "source" z webu:

Source of family pride, that.  To je zdroj rodinné pýchy.
A source of magic.  Zdroj veškeré magie.
Big time source right in the middle, very useful.  Obrovský zdroj času přímo uprostřed.
What was the source of the water?  Odkud se ta voda bere?
I had found the source of the odor.  Našel jsem to, co tak smrdělo.
These, they said, were the source of my fear.  Tato stvoření, pravili, byla zdrojem mého strachu.
There has to be a food source that we don't know about.  Zavrtěla hlavou.
We are riding out to locate the source of the demon magic.  Pojedeme hledat zdroj kouzel démonů.
It's night up there, and they have no source of heat.  Nahoře mají noc, a jsou bez jakéhokoli zdroje tepla.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsouth   South   southwest   sovereignty   sower   space   spacer   spacing