Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad sounds do češtiny

sounds = zvuky; zní; zvukový doprovod
breath sounds = dýchací šelesty; dechové zvuky;
heart sounds = srdeční ozvy; ozvy;

Příklady překladu slova "sounds" z webu:

Sounds good.  To zní dobře.
That sounds bad.  To zní špatně.
That all sounds very good.  To zní dobře.
I know that sounds pathetic.  Vím, že to zní smutně.
Don't worry if it sounds odd.  A netrap se, jestli to zní divně.
It grew louder, carrying distinct sounds now:  Sílilo a nyní přinášelo zřetelné zvuky:
There was no wind, and no sounds were here;  Nefoukal tam vítr a nebylo slyšet jediný zvuk;
The fever isn't so bad but she sounds so croupy.  Horečka je už lepší, ale jak chrčí.
A fall of dislodged sand and faint creature sounds within it.  Sesuv uvolněného písku a s ním nevýrazné zvířecí zvuky.
He was suddenly hungry, both for food and for sounds of people.  Najednou dostal hlad, zatoužil po jídle a lidské společnosti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsource   south   South   southwest   sovereignty   sower   space   spacer