Nainstalujte si:
       

Překlad sound


sound = zvuk; znít; zvukový; zdravý; platný; olovnice; sonda; vyšetřovat (sondou ap.); sondovat; vyzvídat; hlásat; dělat dojem; mořská úžina; průliv; sépie; zvučet; vydávat zvuk; hrát; zahrát; troubit; zatroubit; zvonit; zazvonit; spolehlivý; pořádný; důkladný
airborne sound = zvuk nesený vzduchem; zvuk šířený vzduchem;
anacamptic sound = odražený zvuk; ozvěna;
be sound = mít dobré jádro (hov.); mít zdravé jádro;
diffuse sound = difuzní zvuk; rozptýlený zvuk; difuzní zvuk;
engine sound = zvuk motoru;

Překlad sound z webu:
Sound okay to you?  Zdá se ti to okay?
The sound died.  Zvuk zanikl.
Not a sound out of you!  Ani slovo!
You make it sound terrible.  To zní hrozně.
He was starting to sound annoyed.  Neměl byste...
I could think of no sound reason.  Nic rozumného mě nenapadalo.
My stomach seized up at the sound of it.  Při tom zvuku se mi sevřel.
She saw nothing, and before long the sound faded.  Nic neviděla a zanedlouho zvuk ztichl.
His ears sensed the alien presence before the sound arrived.  Jakýsi člun zavadil jemně o jeho.
At the edge of the clearing, he turned the sound off.  Na pokraji mýtiny zvuk vypnul.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsound source   sounder   sounding   sounds   source   south   South   southwest