Nainstalujte si:
       

Překlad sought


sought = hledal; usiloval; hledaný; snažil se; hledán; vyhledaný; vyhledávaný
relief sought = žalobní nárok; úleva požadovaná u soudu žalobcem;

Překlad sought z webu:
Blackthorne sought the words.  Blackthorne hledal slova.
Sara had sought me out.  Sára vyhledala mě.
There was nothing he sought to prove, or could;  Tak s tímhle nechce nic mít!
He spat it out and sought a beer can.  Vyplivl ji a hledal plechovky s pivem.
Early primitive, enduring, but not particularly sought after.  Zcela primitivní a trvanlivé, nicméně nelákavé.
Almost as if the two of them had sought it out.  Skoro jako by ho ti dva hledali.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsound   sound source   sounder   sounding   sounds   source   south   South