Nainstalujte si:
       

Překlad sorry


sorry = promiňte; ubohý; cítící smutek; cítící lítost; smutný; litující; promiň!; litovat; pardon; bohužel; lítost; zarmoucený; truchlivý; lituji; špatný; mizerný; je mi líto; promiň; je mi líto, že (slyším, že)
be sorry = litovat; být líto (litovat); mrzet;
I'm sorry = omlouvám se; lituji; promiňte; I am sorry = lituji;
I'm really sorry = moc se omlouvám;
I'm so sorry = promiňte;
I'm very sorry = je mi to velmi líto;
no, I'm sorry = ne, promiň;

Překlad sorry z webu:
Sorry no.  Lituji, ne.
Just sorry if.  Jenom líto když.
No sir, sorry sir.  Jistě, pane.
What were you sorry about?  Proč jsi mě litovala?
She could almost feel sorry for them.  Bylo jí jich skoro líto.
You don't have to be sorry .  Ty se nemáš za co omlouvat.
Let's don't jack around about who's sorry for what.  Hele, necháme radši těch tlachů, kdo čeho vlastně lituje.
I sniveled a bit and really felt sorry for myself.  Trošku jsem si pofňukal a politoval jsem se.
Move and you're dead, he added, and was sorry for it.  Pohněte se a jste syny smrti, dodal a litoval toho.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsorter   sortie   sorting   sought   sound   sound source   sounder   sounding