Nainstalujte si:
       

Překlad sorrow


sorrow = zármutek; smutek; žal; utrpení; trápení; starost; rmoutit se; soužit se; bolest (žal); trápit se; truchlit; smutno; soužení; lítost; politování; smutkový; starost o
counterfeit sorrow = hraný smutek; předstíraný smutek;

Překlad sorrow z webu:
Sorrow flowed over her and tears welled in her eyes.  Zaplavil ji žal a do očí jí vhrkly slzy.
Cool your sorrow we've the diversions for it;  Zchlaď svůj žal - na to máme lék;
Guilt merged with sorrow as he sat in the sunshine.  Jak tak seděl na sluníčku, vina se v něm mísila se žalem.
There was neither real sorrow in it nor real joy.  V tom výrazu nebyl ani skutečný žal, ani skutečná radost.
I 'Comfort us in our sorrow at the death of our brother;  Utěš nás v žalu nad smrtí našeho bratra;
Besides, women were better suited to bear sorrow than men.  Ostatně, ženy jsou lépe způsobilé snášet zármutek než muži.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsorry   sorter   sortie   sorting   sought   sound   sound source   sounder