Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad sop; sophisticate; sophisticated do češtiny


sop = úlitba, oběť, šťáva do níž se namáčí chléb, kaše, namočený kousek chleba, cumel, namočit (kousek chleba aj.), promočit, nasáknout, úplatkový

sophisticate = zfalšovat, překroutit, učinit vyumělkovaným, učinit složitým, falšovat, kultivovaný člověk


Next: sophistication; sophistry; soporific; soppy    storyteller; stout; stout-hearted; stoutness