Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad sonorous; soon; soot; sooth do češtiny


sonorous = hlasný, znějící, rezonující, rezonantní, sonorní, libozvučný, zvučící, halasný, hlučný, zvonivý

soon = brzy, zanedlouho, zakrátko, hned, časně, záhy, krátce, nedlouho, vbrzku

soot = pokrýt sazemi, začadit, zanést, pokrýt, kopt, mour, pohnojit sazemi, umazat, výfukové saze (ve výfukovém potrubí), sazový, zakoptit

sooth = pravý, pravdivý, líbezný, milý, příjemný, skutečnost


Next: soothe; soother; soothing; sooty    stopover; stopping; storehouse; storekeeper