Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad somewhere do češtiny

somewhere = někde; kdesi; někam; asi; přibližně; kamsi; tam či onam
from somewhere = odněkud; odkudsi;

Příklady překladu slova "somewhere" z webu:

Somewhere there.  Tam někde.
Er, somewhere green.  Na něčem zeleném.
Is he somewhere in the vicinity?  Je tu někde v okolí?
And he is somewhere else.  A je někde jinde.
I've seen him before somewhere .  Toho už jsem někde viděl...
He'd have to find it somewhere else.  Bude ji muset najít někde jinde.
He had heard a soft step somewhere near by.  Kdesi nablízku zaslechl tiché kroky.
There was, he knew, a back gate somewhere around.  Věděl, že tady někde je zadní brána.
It was as if she were being pinched somewhere inside.  Jako by ji někdo uvnitř štípal.
There was a brief, hungry flash of flame from somewhere far below.  Někde hodně hluboko vyšlehly hladové jazyky plamenů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsorrow   sorry   sorter   sortie   sorting   sought   sound   sound source