Nainstalujte si:
       

Překlad something


something = něco; tak; trochu; poněkud; jaksi; strašně; děsně; příšerně; cosi; do určité míry; někdo důležitý; něco jiného
be something = být něco; být něco, co;
knock something = lepit to dohromady; lepit něco dohromady; put on something = obléct se; I'll think of something = já něco vymyslím;

Překlad something z webu:
Something like:  Něco jako:
Like something dead.  Jako mršina.
Is there something wrong?  Něco se děje?
He was saying something now:  Teď něco říkal:
I'm going to try something else.  Zkusím něco jiného.
Might be a glimmer of something here.  Záblesk čehosi.
You know now that she has something to live for.  Teď víš, že má pro co žít.
She said she was going to try something else.  Povídala, že zkusí něco jiného.
Do you have a sore on you or something nasty?  Máš nějakou nemoc neboje na tobě něco špatného?
And while you're at it, you try to figure something out.  A až tam budeš, zkus na něco přijít.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsomething that   somewhere   sorrow   sorry   sorter   sortie   sorting   sought