Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad someone do češtiny

someone = někdo (zejména u určitých nebo přítomných); kdosi; někdo; být na peníze jako čert
ask someone = ptát se někoho; zeptat se někoho;
to someone = někomu; někoho; be shit-scared of someone = bát se někoho jako čerta;

Příklady překladu slova "someone" z webu:

Someone said:  Někdo řekl:
Not someone you knew?  Nikdo známý?
It was someone else!  To byl někdo jiný!
I will ask someone to help you.  Bude tu za chvíli.
It has to be someone near.  Musí to být někdo, kdo je nedaleko.
I don't see any blood, someone said.  Nevidím žádnou krev, řekl někdo.
She was laughing at something or someone at the picnic.  Pro úplnost.
So it might have been dropped by someone in the car.  No prosím!
We could do with one like that, said someone else.  Jeden takový už nám stačil, ozval se někdo jiný.
Do you want me to hand this off to someone else?  Přejete si, abych to předal někomu jinému?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsomeone's   something   something that   somewhere   sorrow   sorry   sorter   sortie