Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad someone's do češtiny

someone's = něčí; čísi; někde

Příklady překladu slova "someone's" z webu:

Someone's aviary?  Něčí voliéru?
Pretend someone's watching you through a rifle scope.  Chovejte se tak, jako by na vás někdo mířil puškou s dalekohledem.
Of course someone's necessary.  Jistěže by tu někdo být měl.
He trod on someone's leg, but the man merely grunted and did not wake.  Komusi šlápl na nohu, ale muž jen zavrčel a ani se nevzbudil.
You might have been someone's agent.  Co kdybys byla něčí agentkou?
She grabbed an ice cube out of someone's drinking glass;  Z jedné skleničky popadla kostku ledu a přitiskla si ji na spodní ret.
If so, my report on this incident will demand someone's head.  Jestli ano, ve svém hlášení o této události budu žádat něčí hlavu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsomething   something that   somewhere   sorrow   sorry   sorter   sortie   sorting