Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad somebody do češtiny

somebody = někdo (též význačná osoba); kdosi; velké zvíře; čísi
beat somebody = překonat; přemoci; to watch somebody = hlídat (někoho);

Příklady překladu slova "somebody" z webu:

Somebody else.  Někdo jiný.
Is somebody there?  Je tam někdo?
This was somebody she knew?  Ona ho znala?
Have you got somebody in mind?  Máš někoho na mysli?
There might have been somebody watching us.  Někdo nás mohl sledovat.
I should like to be somebody else.  Chtěl bych být někým jiným.
You might really be weeping for somebody else.  Třeba pláčete kvůli někomu jinému.
A joke like this ought to earn somebody a bullet.  Někdo by si za tenhle fór zasloužil kulku.
First, there were human remains in the car, so somebody was killed.  Za prvé, v autě byly lidské pozůstatky, takže někdo byl zabit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsomeone   someone's   something   something that   somewhere   sorrow   sorry   sorter