Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad some time do češtiny

some time = nějaký čas; nedlouho; svého času; před časem
after some time = po nějakém čase; za čas; po delší době; po nějaké době; it will take some time = zabere to nějaký čas;

Příklady překladu slova "some time" z webu:

For some time he prayed.  Chvíli se modlil.
We need some time apart.  Prostě potřebuju nějaký čas.
I should spend some time with him.  Měl bych s ním nějaký čas posedět.
We three sat for some time in silence.  Všichni tři jsme nějakou chvíli seděli potichu.
He died in his cell some time last night.  Zemřel ve své cele někdy včera v noci.
I also had a felling that some time would be real soon.  A měl jsem dojem, že ta nějaká doba nastane velmi brzy.
The president has wanted to meet you for some time now.  Prezident už dlouho touží vás poznat.
I have felt the emanations of his power for some time now.  Už nějakou dobu cítím emanace jeho moci.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsomebody   someone   someone's   something   something that   somewhere   sorrow   sorry