Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad solids do češtiny

solids = hmota v tuhé fázi; pevné látky; sušina; tuhé látky; pevné částice; tuhé suspendované látky; tuhé částice; tuhá strava; tuhá tělesa; tuhá potrava; pevné materiály; šikmá zlomková čára (polygr.)
suspended solids = rozptýlené částice; nerozpuštěné látky; pevné suspendované látky;
total solids = sušina; obsah sušiny;

Příklady překladu slova "solids" z webu:

These things were solidstate devices, no moving parts.  Jsou to odolné přístroje bez pohyblivých částí.
Then, in the 1960s, solidstate microelectronics had been perfected.  V šedesátých letech pak byla zdokonalena elektronika pevné fáze.
What did they do about the solids?  Další smyčka podmořského světla.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsoluble   solution   solvent   some time   somebody   someone   someone's   something