Nainstalujte si:
       

Překlad solidification


solidification = tuhnutí; zpevnění; ztuhnutí; tvrdnutí; zpevňování; zahušování; solidifikace; zpevňování zeminy; bod tuhnutí
soil solidification = stabilizace půd; stabilizace půdy;
solids   soluble   solution   solvent   some time   somebody   someone   someone's