Nainstalujte si:
       

Překlad soldier


soldier = voják; cihla na stojato; svislá výztuha; výztuha; bojovat; cihla postavená na stojato; válčit; vojín; vojenská osoba; vojenský; vojáček; vojančit; ocelový sloupek (pro zajištěni svahu)
common soldier = prostý voják; prostý vojín;
old soldier = vojenský veterán (starý voják); veterán (starý voják);
private soldier = prostý vojín; vojín;
summer soldier = oportunista; osoba podporující věc jen pokud si dobře stojí; konjunkturalista;

Překlad soldier z webu:
Soldier to soldier he had no quarrel with them.  Jako voják proti nepřátelským vojákům nic neměl, válka je válka.
The soldier retreated.  Voják se vzdálil.
Simony the soldier hesitated.  Svatkup - voják zaváhal.
A young, bearded soldier approached.  Přiblížil se k němu mladý vousatý voják.
At length the old soldier could not bear the silence.  Konečně starý voják nemohl to ticho dál snést.
You don't look like a soldier to me.  Nepřipadáš mi jako voják.
A hundred yards further on the soldier stopped him.  O sto metrů dál ho zastavil voják.
She was touched very deeply by the soldier in white.  Voják v bílém ji hluboce dojímal.
He asked him the same question, and the soldier answered.  Položil mu stejnou otázku a voják mu odpověděl.
He is picturing his tormentor being killed by a soldier with red hair.  Představuje si, jak jeho mučitele zabije voják s červenými vlasy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsolemnly   solenoid   solicitous   solid   solidification   solids   soluble   solution