Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad software do češtiny

software = software; programové vybavení (počítače, software); softwarový; vybavení; funkční vybavení (počítače); programové vybavení; soft; sofťák; řídicí jazyk
canned software = hotové programy; použitelný program; použitelný software;
computer software = počítačový software; počítačový program;
system software = systémové programy; programové vybavení systému; systémové programové vybavení;

Příklady překladu slova "software" z webu:

Software agents did that, learned what you liked.  To udělali softwaroví agenti, věděli, co se vám líbilo.
The software covers these five contiguous states.  Software stačí na pokrytí teritoria pěti sousedních států.
House has software for whatever a customer wants to pay for...  Dům má software na všechno, co si zákazník chce dopřát...
Not to a software agent, anyway, sweet as he might be.  Rozhodně ne se softwarovým agentem, je sladký jako obvykle.
You paid for the software with your cashcard?  Za ten softwarový oblek jsi platila kartou?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsolar   solar heating   solder   soldering   soldier   solemnly   solenoid   solicitous