Nainstalujte si:
       

Překlad softening


softening = měkčení; měknutí; rozměkčení; změkčování; mnutí textilu; rafinace; mnutí; změkčení; měknoucí; oslabení (na burze); zeslabení; zjemnění; změknutí; ztlumení; avivování; rozbřídání; rozměkčování; změkčovací; změkčovadlo


Překlad softening z webu:
Teabing eyed her, his expression softening.  Teabing ji měkce položil ruku na rameno.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsoftware   solar   solar heating   solder   soldering   soldier   solemnly   solenoid