Nainstalujte si:
       

Překlad socket


socket = zásuvka (ve zdi, telefonu apod.); podnožka; ložisko; důlek (oční); hrdlo (trubky); nátrubek (hrdlo trubky); dutina; oční důlek; pouzdro; držák; jamka; zdířka; lůžko; spojka; spojit objímkou; spojit hrdlem; spodek zásuvky; zděř; píšťala; opatřit objímkou
cable socket = botka kabelu; svorka vodičů;
eye socket = oční důlek; orbita; očnice;
pin socket = zásuvka; zástrčka;
plug socket = spodek zásuvky; koncovka zapalovacího kabelu pro svíčku; zásuvka;
shallow socket = mělká nástrčka; nízká nástrčka;

Překlad socket z webu:
The socket had been stitched tight.  Měl sešitá víčka.
Case, you want the fifth socket from the left, top panel.  Casei, potřebuješ pátou zásuvku od leva, horní panel.
Lance was comin down the ladder with his socket wrench when it hit.  Lance zrovna slízal s klíčem po žebříku dolů, když to prásklo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsodding   soffit   softening   software   solar   solar heating   solder   soldering