Nainstalujte si:
       

Překlad social


social = sociální; společenský; družný; přátelský; pospolitý; večírek; reprezentační; kulturní; společný; společenská činnost
economic and social = hospodářské a sociální;

Překlad social z webu:
Social observations:  Sociální pozorováni:
And social class.  A pak ještě společenská třída.
Just a social call.  Obyčejné přátelské zavolání.
She has no social life.  Společenský život nevede.
This was not a social call.  Nešlo o společenský rozhovor.
He had never been a social man.  Nikdy nebyl společenským člověkem.
Do you have their addresses and social security numbers?  Máte jejich adresy a čísla sociálního pojištění?
Hope this won't interfere too badly with your social life.  Doufám, že vám to nijak nezasáhne do společenského dění na lodi.
Much more than me, home, the children, a decent social life.  Mnohem víc než mě, domov, dě­ti, slušný společenský život.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsocialist   society   socket   sodding   soffit   softening   software   solar