Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad sober do češtiny

sober = střízlivý; suchý; holý; vystřízlivět; střídmý (přen.); přivést k vystřízlivění; rozvážlivý; klidný; usedlý; skromný; vážný; rozumný; vystřízlivělý; uklidnit
grow sober = střízlivět; vystřízlivět;

Příklady překladu slova "sober" z webu:

The sober pause followed a moment later.  Za okamžik následovala chvíle vystřízlivění.
He's been sober since.  Od té doby je střízlivý.
Surprisingly, he'd been sober then.  Překvapivě byl tehdy stříz­livý.
He looked around finally, with a sober and uneasy expression.  Rozhlížel se rozhodně, s vážným a neklidným výrazem.
For the first time in years he was sober and did not crave a drink.  Poprvé za celé roky byl střízlivý a netoužil po skleničce.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsocial   socialist   society   socket   sodding   soffit   softening   software