Nainstalujte si:
       

Překlad soaring


soaring = vznášející se (vysoko); vzletný (sloh); nabubřelý (sloh ap.); stoupání; plachtařství; poletující (vysoko); rychle stoupající; plachtící; vzlétající; stoupající; prudce stoupající ceny
thermal soaring = termické plachtění; plachtění v termice;

Překlad soaring z webu:
Soaring through the clouds on a summer day, in complete silence.  Vysoko se vznášet mezi mraky za letního dne, v naprostém tichu.
Another even has him sprouting wings and soaring to the heavens.  Podle jiného mu narostla křídla a on odletěl do nebe.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsober   social   socialist   society   socket   sodding   soffit   softening