Nainstalujte si:
       

Překlad soaking


soaking = namáčení; promáčený; smáčení; nasakování; napouštění; prohřívání; vyrovnávání teploty; nasáknutí; prosakování; vyrovnávání; námok; máčení; chlastající; impregnující; namočení; prohřátí; vsakování; nasávání; vlhčení; namáčecí; hlubinná pec
seed soaking = bobtnání semen; nasakování semen;

Překlad soaking z webu:
Dreamblood soaking the rotten lace.  Krev snů se vsákla do práchnivých krajek.
Damn, he's soaking wet.  Proklatě, je úplně mokrý.
Cold water was soaking through his boots as he waded on.  Jak šel dál, měl boty úplně promáčené studenou vodou.
He pointed his crutch at the blood soaking through the monk's cloak.  Ukázal svou holí na krev, stále prosakující přes mnichovu kutnu.
The child weighed nothing, and the damned thing was soaking wet.  Dítě bylo lehounké a, chudinka, skrznaskrz promočené.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsoaring   sober   social   socialist   society   socket   sodding   soffit