Nainstalujte si:
       

Překlad soaked


soaked = promočený; ožralý; nasáklý; opilý; rozmočený; promáčený; prosáknutý; namočený; penetrační makadam


Překlad soaked z webu:
The sweat had soaked her.  Byla zalitá potem.
His dark hair was soaked and hung in his eyes.  Promočené tmavé vlasy mu padaly do očí.
The arm above it was soaked with blood.  Paži měl celou od krve.
The back of his kimono was soaked with sweat.  Záda měl promočená potem.
Well, there was a gauze pad inside soaked in ether.  No, a vevnitř byl kus gázy s éterem.
Clark took it out and touched it to the soaked handkerchiefs.  Clark ho vzal a dotkl se jím nasáklých kapesníků.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsoaked through   soaker   soaking   soaring   sober   social   socialist   society