Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad soaked through do češtiny

soaked through = promočený; promoklý; mokrá hmotnost
be soaked through = být promočený skrz naskrz; být promočený na kůži;

Příklady překladu slova "soaked through" z webu:

Well, a great deal must have soaked through, must it not?  Jistě jím muselo prosáknout hodně krve, že?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsoaker   soaking   soaring   sober   social   socialist   society   socket