Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad so often do češtiny

so often = tak často; tolikrát; on také
every so often = příležitostně; občas; jednou za čas;

Příklady překladu slova "so often" z webu:

He doesn't dream so often now.  Už tak často nesní.
I have to do it so often myself.  Já sám to dělám často.
She felt that typical contradiction a parent so often feels:  Zmítaly jí typické vnitřní sváry, známé všem rodičům:
The only pity was one had to pay so often for a single fault.  Smutné je jen to, že tak často je nutno platit za jedinou chybu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsoaked   soaked through   soaker   soaking   soaring   sober   social   socialist