Nainstalujte si:
       

Překlad so much


so much = tolik (tak moc); tak moc (2. p.); natolik; jakkoli
ever so much = sebe více; velmi;

Překlad so much z webu:
So much to do.  Tolik práce.
Not so much as a single page.  Ani jedinou stránku.
Not by so much as a second.  Ani o vteřinu.
Men had it so much easier.  Lidé to měli o tolik prostší.
It makes our job so much easier.  Tím líp pro nás.
How is it you know so much about all this?  Jak můžeš o tom vlastně tolik vědět?
I shouldn't want to travel there so much myself.  Já bych tam tak často necestovala.
And how come you seem to know so much about it?  A jak to, že toho o tom tolik víte?
It is this, he said, that gives me so much freedom.  Tohle, vysvětloval, mi dává mou svobodu.
There was so much in him that was good, so much in him that was noble.  Vždyť je v něm tolik dobrého, tolik ušlechtilého.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorso much as   so often   soaked   soaked through   soaker   soaking   soaring   sober