Nainstalujte si:
       

Překlad so much as


so much as = jakkoli; jakýkoliv; pokud jde o
never so much as = nikdy ani ne-;

Překlad so much as z webu:
Not so much as a single page.  Ani jedinou stránku.
Not by so much as a second.  Ani o vteřinu.
The dog never so much as growled at him.  To psisko na něj nikdy ani nezavrčelo.
He'd been fired on without so much as a warning.  Stříleli na něho bez jakéhokoliv varování.
It smelled, but he didn't mind the smell so much as the snakes.  Páchla, ale zápach mu nevadil tolik jako hadi.
In the last moments he did not lead them so much as he was impelled.  V posledních okamžicích ostatní ani tak nevedl, jako byl sám puzen.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorso often   soaked   soaked through   soaker   soaking   soaring   sober   social