Nainstalujte si:
       

Překlad so long


so long = tak dlouho; ahoj; nashle; nazdar (kamarádsky); nashledanou; na shledanou; pokud


Překlad so long z webu:
So long as you have some art to show me, you'll stay alive.  Dokud mi budeš mít co ukázat, zůstaneš naživu.
Just so long as you live.  Jen tak dlouho, dokud žiješ.
So long, so long a voyage.  Tak dlouhá, tak dlouhá cesta.
There's always hope so long as a body can breathe.  Dokud člověk dýchá, má naději.
I cannot go back so long as he is alive.  Takže se už můžeš vrátit, ujistil jsem ho.
And all the billions we paid, so long ago.  A že jsme zaplatili miliardy, svého času.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorso much   so much as   so often   soaked   soaked through   soaker   soaking   soaring