Nainstalujte si:
       

Překlad so far


so far = doposud; až dosud; dosud; tak dalece; zatím; posud; do nynějška; pokud; potud; zatím je to dobré
in so far = natolik; do té míry; tak (do té míry); do té míry, že;

Překlad so far z webu:
So far so good.  Zatím to klapalo.
And so far everything had succeeded beyond possibility.  Zatím se všechno vyvíjelo nad očekávání dobře.
The food so far was more than adequate;  Jídlo bylo zatím víc než dostatečné;
But they seemed so far away.  Teď se mi všichni zdáli tak vzdále­ní.
I dare not go so far as that.  Neodvažuji se jít tak daleko.
I'd no idea you were so far along.  Neměl jsem tušení, že už je to tak daleko.
But he or his handlers had so far been very cautious.  Ale on nebo jeho lidé byli velmi obezřetní.
Most of the files you've worked on so far have been legit.  Většina svazků, na kterých jste dosud pra­coval, je právně v pořádku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorso long   so much   so much as   so often   soaked   soaked through   soaker   soaking