Nainstalujte si:
       

Překlad smooth


smooth = hladký; uhladit; úlisný; přívětivý; příjemný; měkký; hebký; jemný; hladit; uhlazený (rovný); vyhladit; urovnat; srovnat; sežehlit (přen.); zmírnit; rovný; lahodný; vlídný; klidný; bez vláken (apod.); bez vlasů (apod.); zjemnit; lahodit; lichotit; získat


Překlad smooth z webu:
All smooth and easy,' he said.  Všechno jde hladce a snadno, řekl.
That means smooth snow,' he explained.  To znamená , hladký sníh', vysvětlil jí.
He patted it smooth and pointed.  Uplácal je do hladka a ukázal.
The night shift was smooth as glass.  Noční směna byla velice klidná.
The car drew to a smooth halt.  Vozidlo hladce zastavilo.
We have to try it out, smooth it out.  Musíme to vyzkoušet, vybrousit.
The ground was smooth in the center, smooth and very flat.  Uprostřed byl terén velice plochý.
Dark hair fell across his forehead in a smooth wing.  Tmavé vlasy mu padaly do čela v uhlazené vlně.
She kept her silence, and things went on their smooth way.  Zachovávala mlčenlivost a události zatím měly hladký průběh.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsmooth file   snack   snail   snapper   snapshot   snatcher   snorkel   snow tyre