Nainstalujte si:
       

Překlad smoking


smoking = kouřící; kuřácký; čadění; uzení; čadící; dýmající; kuřácký oddíl
no smoking = kouření zakázáno; zákaz kouření; abstain from smoking = zdržet se kouření;

Překlad smoking z webu:
Smoking lamp is out topside.  Všichni na palubě připravit, zákaz kouření.
Maelcum was smoking again.  Maelcum zase kouřil.
Were you guys smoking dope?  Nekouřili jste tu trávu?
He sat every day smoking in a hut, doing nothing else.  Celé dny proseděl ve své chýši a nikdy nic nedělal.
There was movement in the smoking ruins.  V prášících troskách se něco pohnulo.
A grin spread across the enormous, smoking face.  Po obrovské tváři se rozlil pomalý úsměv.
He was sitting on the front steps, smoking a cigar.  Seděl na schodech před domem a kouřil doutník.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsmooth   smooth file   snack   snail   snapper   snapshot   snatcher   snorkel