Nainstalujte si:
       

Překlad smoke


smoke = kouř; kouřit; dým; čmoud; vykouřit; čadit; čoudit; udit; zakouření; podkuřovat; dýmat; kouřit se; vyudit; čoud; být naštvaný; pařit; vodit za nos; vyčenichat; vypařovat; vysmívat se; kouřový; cigareta; vykuřovat (4. p.); laciná kořalka; kouřotvorný
belch smoke = chrlit kouř; soptit kouř;
red smoke = modrý kouř; olejový kouř;
emit smoke = kouřit motor; vydávat kouř; abatement of smoke = odstranění kouře;
cloud of smoke = oblak kouře;
end in smoke = rozplynout se v kouři; vývin kouře;

Překlad smoke z webu:
Smoke poured off its fur.  Z chlupů se jí kouřilo.
You smoke tobacco?  Ty kouříš tabák?
Again the smoke came.  Opět se objevil kouř.
I hope to smoke out a traitor.  Chci tak odhalit zrádce.
How many do you smoke a day?  A kolik denně jich vykouříš ty?
The big man watched the smoke curling.  Vysoký muž pozoroval kroužky z kouře.
There was a column of black smoke out there.  Tam se táhl pás temného dýmu.
He opened his mouth to yawn, and smoke came out.  Otevřel tlamku, aby zažíval, a z hrdla mu vyrazil kouř.
Down below the city was a mass of smoke and steam.  Město pod ním se halilo do směsice kouře a páry.
If this works there should be a loud noise, smoke and flame.  Když to bude fungovat, silně to bouchne.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsmoke detector   smoker   smoking   smooth   smooth file   snack   snail   snapper