Nainstalujte si:
       

Překlad smile


smile = úsměv; usmívat se; culit se; dívat se s úsměvem; usmát se; smát se; špulit se; usmání; usmívat se na (4. p.)
sickly smile = bolestný úsměv; cukrový úsměv;

Překlad smile z webu:
Smile and look at me.  Zasměj se a dívej se na mě.
Her smile was vast.  Já ne, děkuji.
A real smile now.  Teď se opravdu usmál.
He did not smile at that.  Neusmál se.
She managed a real smile now.  Nyní se jí podařilo usmát.
As they met halfway her smile faded.  Když přišla blíž, její úsměv pohasl.
There was no humor in his smile now.  V jeho úsměvu nyní nebylo ani stopy po humoru.
But after a few moments a tiny smile appeared.  Ale po chvíli se objevilo neznatelné pousmání.
The monk noticed his curiosity, and gave a smile of understanding.  Mnich postřehl jeho údiv a chápavě se usmál.
Only then did he turn and put on a smile for her.  Až pak se otočil a usmál se.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsmoke   smoke detector   smoker   smoking   smooth   smooth file   snack   snail