Nainstalujte si:
       

Překlad smell


smell = vůně; cítit (čichem); vonět; pach; čich; čichat; být cítit; páchnout; ucítit (čichem); přivonět; zápach; smrad; puch; větřit (čenichat); čenichat; očichat; přičichnout; zapáchat; smrdět; zvětřit; vyslídit (4. p.); čichat k (3. p.); začpět; začpít
bad smell = zápach; ošklivý zápach;
pungent smell = štiplavá vůně; štiplavý zápach;
strange smell = divná vůně; zvlášní vůně;

Překlad smell z webu:
Smell it, too.  A taky cítí.
I smell blood.  Cítím krev.
It could smell them.  Cítil je.
He began to smell a rat.  Zavětřil zradu.
Hey kid, do you smell that?  Hej, cítíš to taky?
I just don't like the smell of it.  Nějak to zavání.
He thought even his soul must smell like sake.  I duši měl prosáklou saké.
It was in here now, she could smell it.  Teď už byl tady uvnitř, cítila ho.
You've got blood on your hands, and you smell of coitus.  Máš na rukách krev a smrdíš koitem.
Still nothing, so cautiously he went on, the gas smell heavy.  Pořád nic, tak opatrně postupoval dál.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsmeltery   smile   smoke   smoke detector   smoker   smoking   smooth   smooth file