Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad small do češtiny

small = malý; nevelký; maličký; drobný; nedůležitý; malicherný; útlý; nepatrný; slabý; tenký; ubohý; lakomý; nevýznamný; jemný; málo; tiše; slabě; slaboučký; malá ribonukleová kyselina
look small = být v úzkých; stydět se;
sing small = zpívat jinou; zpívat potichu; make fell small = pokořit;
on a small = na malé (6. p.); make sb. fell small = pokořit;
stability in the small = místní stabilita;

Příklady překladu slova "small" z webu:

Small time.  Malý čas.
A small fortune.  Malý jmění.
It's a small town.  Je to maloměsto.
But just a small one.  Ale jen na malý.
It would be a small funeral.  Bude mít malý pohřeb.
It is a matter of small importance.  Nic důležitého.
It was a man in a small boat.  Byl to muž v malém člunu.
I'll give him to you in a small sack.  Předám vám ho v pytlíčku.
A bar had been set up and a small buffet.  Hosté měli k dispozici bar a malý bufet.
She tore from the bosom of her dress a small packet.  Vytrhla ze záňadří balíček.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsmall beer   small end   small-end bearing   smear   smell   smeltery   smile   smoke