Nainstalujte si:
       

Překlad slope


slope = svah; svažovat se; spád (vozovky); naklonění; zešikmení; zkosení; sklánět; sklánět se; naklánět; zešikmit; sklon (vozovky); úbočí; stráň; strmost; svažování; stoupání (vozovky); sjezd; zkosit; nížit se; náběh; směrnice; úkonná jáma; klesat; násep; šikmo
abrupt slope = klesání prudké (silnice); prudké klesání;
earth slope = zemní svah; břehový sráz;
fill slope = násypový svah; hráze;
forward slope = přivrácený svah; přední svah;
gentle slope = mírný svah; povlovný svah;
side slope = boční svah;

Překlad slope z webu:
Forty degree slope approaching.  Blížíme se k svahu o sklonu čtyřicet.
Farther along, the slope was not so steep.  Dál už svah nebyl tak příkrý.
We're halfway across the slope now.  Jsme ted'v polovině svahu.
Casey had waited on the slope for him.  Casey čekala na svahu až do konce.
It took some time, for the slope was steep.  Chvíli to trvalo, poněvadž svah byl prudký.
On the left was the long, gentle slope of the riverbank.  Po levé straně se táhl dlouhý mírný svah k řece.
The mist was swirling at the foot of the slope but not advancing.  Mlha se převalovala pod kopcem, ale nahoru nepostupovala.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsludge   sluice   slurry   small   small beer   small end   small-end bearing   smear