Nainstalujte si:
       

Překlad slimy


slimy = slizký; sliznatý; slizovitý; hlenovitý; úlisný; bahnitý; sprostý; oslizlý; mazlavý; rosolovitý; lstivost


Překlad slimy z webu:
His slimy throat was lacerated.  Zahleněné hrdlo bylo jako rozdrásané.
What a slimy piece of business.  Leto potřásl hlavou a pomyslel si, jak odporná je to záležitost.
Mallory cleared his slimy throat.  Mallory si pročistil zahleněné hrdlo.
Where the crawlspace had been was now only a slimy pool.  Tam, kde dřív byla hrbolatá chodba dolů, zela jen slizká hladina.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsling   slip joint   sliver   slope   sludge   sluice   slurry   small