Nainstalujte si:
       

Překlad slight


slight = nepatrný; mírný; tenký; drobný (postavou); štíhlý; subtilní; pohrdání; přehlížení; podceňování; ignorování; podceňovat; znevažovat; ignorovat; nevážit si; nevelký; nezávažný; nevážnost; lehký; malý; pohrdat; přezírat; udělat povrchně; slabý; malicherný


Překlad slight z webu:
Slight chance.  Dost nepatrná šance.
A slight pause.  A po krátké pauze:
It was slight and would not fan the blaze.  Byl slabý a nerozdmychal by požár.
Was there a slight hesitation?  Nezaváhal trochu?
My mother managed a slight grin.  Máma si neod­pustila nepatrný úšklebek.
We appear to have a slight problem.  Máme jistý problém.
Well, we've, uh, we've had a slight problem.  Tak tedy dobrá, my jsme, hm...
She looked at me and gave a slight shake of the head.  Podívala se na mě a maličko zavrtěla hlavou.
His hand reached out and he felt the slight draft.  Zvedl ruku a cítil lehký průvan.
He cocked his head on one side with a slight frown.  Naklonil hlavu na stranu a mírně se zamračil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorslimy   sling   slip joint   sliver   slope   sludge   sluice   slurry