Nainstalujte si:
       

Překlad sliding


sliding = klouzání; posuvný; skluzný; letmý; pomíjivý; pohyblivý; stahovací; klouzající; smykací; sesouvání; zasouvací; zasunovací; skluz; smekání; smyk; posouvání; sesuv; klouzavý; posunutí; kluzný; smýkání; slézání; smeknutí; klouznutí; sklouznutí; slézání půdy
frequency sliding = kmitočtová nestabilita; posuv kmitočtu;

Překlad sliding z webu:
Sliding down.  Sjížděl dolů.
Laney, sliding across the gray velour seat, felt tired and wooden.  Laney sklouzl z měkkého povlaku a cítil se unavený a zdřevěnělý.
Side door sliding open.  Postranní dveře se otevřely.
Get the cab section sliding first.  Nejdřív ať klouzá kabina.
He braced himself against the sliding door to the balcony.  Opřel se o zasunovací dveře balkonu.
The rail felt cold under her sliding palm.  Zábradlí jí chladilo do dlaně.
He stumbled and fell against the wall, sliding to the ground.  Zavrávoral, padl na zeď a sesunul se k zemi.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsliding friction   slight   slimy   sling   slip joint   sliver   slope   sludge