Nainstalujte si:
       

Překlad sliding friction


sliding friction = kluzné tření; smykové tření; posuvná závora
coefficient of sliding friction = součinitel přilnavosti kola se skluzem 100 %;
slight   slimy   sling   slip joint   sliver   slope   sludge   sluice