Nainstalujte si:
       

Překlad slide


slide = klouzat; pokles; destička; sesouvání půdy; šoupátko; sklouznout; vyklouznout; uklouznout; skluzavka; klouzačka; diapozitiv; krycí sklíčko; nechat proklouznout; přejít lehce; proklouznutí; pérko (spona do vlasů); beran (lisu); posun (půdy ap.); lavina
air slide = vzduchové hradítko; vzduchové šoupátko;
control slide = řídicí šoupátko; regulační šoupátko;
dark slide = kaseta; kazeta;
escape slide = záchranný skluz; úniková skluzavka;
fulcrum slide = kámen kulisy; klouzátko kulisy; sponka; sesuv;

Překlad slide z webu:
Slide down a mile deep.  Propadni se míli hluboko!
Let's slide it to the front, do you mind?  Dáme ho až dopředu, kdyby vám to nevadilo.
We can slide down, he said.  Můžeme se sklouznout, usoudil.
He racked the slide on his riot gun.  Odepjal si pásek na pouzdru své pistole.
Ryan clicked on the slide projector.  Ryan zapnul diaprojektor.
He likes to watch them slide and get up bleeding.  Rád se dívá, když uklouznou a pak z nich teče krev.
Whatever they want to do could slide by in the rush.  Ať udělají cokoli, zanikne to v tom zmatku.
I think he must have hit the slide on the door getting out.  Myslím, že s ní asi zavadil o dveře auta, jak vystupoval.
He pressed a toe to make the claw slide out.  Doktor zmáčkl palec tak, aby dráp vyjel ven.
First he ejected the empty clip and pulled the slide back.  Nejprve vyhodil prázdný zásobník a natáhl úderník.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsliding   sliding friction   slight   slimy   sling   slip joint   sliver   slope