Nainstalujte si:
       

Překlad sleeve


sleeve = rukáv; objímka; obal; trubice; návlačka; přebal; punčocha; pouzdro; nátrubek; přesuvka; dřík; dutá náprava; náprava; hrdlo; manžeta; návlečka; ochranný obal; papírový sáček otevřený na obou stranách; průchodka; průvlečka; rukávový; dutinka; větrný rukáv
cable sleeve = kabelová spojka; objímka kabelu;
control sleeve = regulační pouzdru; regulační objímka;
coupling sleeve = spojovací objímka; spojková objímka;
cylinder sleeve = vložka válce; vložka válců;
distance sleeve = rozpěrací pouzdro;

Překlad sleeve z webu:
Uniform sleeve bright with fresh blood.  Rukáv stejnokroje zářil čerstvou krví.
From her sleeve she took the cattle prod..  Pak z rukávu vytáhla dobytčí bodec.
He wiped his sleeve across his eyes with lethargic slowness.  Lhostejně a pomalu si utřel rukávem oči.
He pulled up his sleeve and put his arm into the pool of light.  Vykasal si rukáv a strčil paži do kužele světla.
Every tree had a metal sleeve around its slender trunk.  Kmínek každého stromu byl obalen drátěným rukávem.
Hwan moved his hand from the sleeve to the lapel.  Hwan odsunul svou ruku z rukávu na postel.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorslice   slick   slide   sliding   sliding friction   slight   slimy   sling