Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad sleeper do češtiny

sleeper = spáč; spací vůz; mostnice; spací; práh; hlavní osoba; klíčový problém; lůžkový vůz; věc (člověk) v pozadí; lůžkový vlak; spací vagon; hlavní věc; nečekaný vítěz; nečekaný úspěch; nečekaný favorit; lůžkový autobus
longitudinal sleeper = podélný práh; podélný pražec;
twin sleeper = dvojitý pražec; dvojčitý pražec;

Příklady překladu slova "sleeper" z webu:

These sleepers weren't throughtravelers;  Tito spáči nebyli projíždějící cestující;
One of the sleepers was laughing, so softly it was barely audible.  Jeden ze spáčů se smál, docela tichounce, že ho téměř neslyšeli.
He was a heavy sleeper.  Měl tvrdý spánek.
She must be a famous sleeper, that one!  Musí to být vyhlášená spáčka!
He lay beside her like a sleeper.  Ležel vedle nijako kdyby spal.
One truck of the caravan served as sleeper, for drivers only.  Jeden z vozů v koloně sloužil jako spací, ale jen pro řidiče.
The snap and crack of the flames roused the sleeper.  Praskot plamenů spáče probudil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsleeve   slice   slick   slide   sliding   sliding friction   slight   slimy