Nainstalujte si:
       

Překlad slant


slant = kosý; šikmý; svažitý; sklonit; svažovat se; sklánět se; zešikmit; zkosit; svah; sklon; spád; úbočí; úklon (sklon); příčný; ležet šikmo; příležitost
on the slant = šikmo;

Překlad slant z webu:
Slant your digging backward.  Hrabej šikmo dozadu.
He could not see by the slant of the line that the fish was circling.  Podle sklonu šňůry její kroužení vidět nemohl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorslash   slave   slave trade   slavery   sledge   sleep   sleeper   sleeve