Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad skimmer do češtiny

skimmer = sběračka; sběrač; sběrný; odstředivka na mléko; povrchní člověk; zoboun černý (mořský pták, zool.); odlučovač strusky; struskovák; struskař; kluzák; sháněčka; předradlička; odstředivka; daňový podvodník; odpěňovačka; odlučovač; rovnací koreček
slag skimmer = odlučovač strusky; sháněčka (k zachycení strusky);
skimming   skipping   skirt   skirting   slang   slant   slash   slave