Nainstalujte si:
       

Překlad skill


skill = schopnost; dovednost; odbornost; dovednostní; zručnost; obratnost; zkušenost; pohotovost; taktnost; řemeslo; řemeslná práce; fortel; školení; školit; rutina; vyškolit; kvalifikovaný dělník; cvik; kvalifikace; návyk; způsobilost; um; zběhlost
conceptual skill = koncepční dovednost; koncepční odbornost;
managerial skill = kvalifikace pro řízení; řídící schopnosti; odbornost pro řízení;
professional skill = odborná kvalifikace; odborná zručnost;
technical skill = technická odbornost;

Překlad skill z webu:
For skill or courage or knowledge.  Ani dovedností, ani odvahou, ani vědomostmi.
All the skill in the dimensions can't change the outcome of one hand.  Veškeré schopnosti ze všech dimenzí nejsou při jediné hře nic platné.
Have to admire skill like that, though.  Ale takovou obratnost musím obdivovat.
He had a little skill as an artist, too:  Měl v sobě i trošku umělce, mimo jiné;
In the long run, your skill would beat my luck.  Při dlouhé hře by tvoje schopnosti moje štěstí odrovnaly.
But it's not a matter of skill in that department.  Ale nejde o tento druh obratnosti.
It was a girl, moving with considerable skill through the cover.  Byla to dívka, neobyčejně obratně probíhající porostem.
It was the complement to his own lost skill with seduction:  To byla protiváha jeho vlastního ztraceného svůdcovského umění:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorskimmer   skimming   skipping   skirt   skirting   slang   slant   slash