Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad skidding do češtiny

skidding = prokluzování; smyk; prokluzující; smekání; přibližování; vyklizování dříví; smýkání; klouzání; výkluz; skluz; podkládání; přibližování dříví; bezpečnostní spojka
business is skidding = obchod se zpomaluje;

Příklady překladu slova "skidding" z webu:

So her sudden, almost skidding stop was all the more remarkable.  Proto bylo velice pozoruhodné, jak se najednou náhle zastavila.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorskiing   skill   skimmer   skimming   skipping   skirt   skirting   slang